Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Kép

„A 12 legszebb magyar vers” sorozat harmadik kötete ▪ Kiadja a Savaria University Press Alapítvány ▪ Ára: 1000 DIN, 3000 HUF, 40 LEI, 12 EUR ▪ A postaköltséget a kiadó átvállalja ▪ Megrendelési cím: Szabó Judit – szjutka@btk.nyme.hu
– tel: 94/512-680
 
Tartalom
Arany János: Szondi két apródja ...................................................... ..8
Előszó (F. B.).......................................................................................... 11
 
ÚT __________________________________________
 
Kerényi Ferenc: Balladaproblémák
........... a magyar romantikában .......................................................... 15
Margócsy István:A históriás énekmondástól
a dramatikus balladáig. Czuczor Gergely
........... és Arany János Szondi-versei ................................................ 24
T. Erdélyi Ilona: Arany Szondi-balladájának
egy előzménye. Erdélyi János: Szondi Drégelen
........... című verse .................................................................................. 37
Kiczenkó Judit: Útban a Szondi két apródjához.
A Szondi-töredékek és más munkák .................................. 49
Tarjányi Eszter: Arany János történeti balladáinak
múltszemlélete ........................................................................... 69
Nyilasy Balázs:A Szondi két apródja
........... és a történelmi ballada megújítása ....................................... 85
Láng Gusztáv: Az eposz és a ballada. Széljegyzetek
........... egy Arany-balladához .............................................................. 95
VERS ............................................................................................................
 
Faragó Kornélia: Beszédperspektívák – verbális tér-viszonyok. A dialogikus illúzió a Szondi két apródjában         107
Szilasi László: A ragályos laudatio reménye. Arany János: Szondi két apródja, 1856           117
Fűzfa Balázs: Nézőpontváltások és beleír(ód)ások
a Kapcsos könyv első szövegében ......................................... 123
Pap Kinga: A nyelvi agresszivitás poétikája Arany János
........... a Szondi két apródja című balladájában .............................. 133
Kappanyos András: Ballada és dráma.
........... Identitás és integritás ............................................................. 146
Milbacher Róbert: A hűség balladája?! .................................. 155
Végh Balázs: Retorikai és poétikai eszközök
a Szondi két apródjában .......................................................... 176
Ratzky Rita: Páros beszéd és „félre-beszéd”
a Szondi két apródjában. A megszólalások kavalkádja ... 185
Horváth Kornélia: A kettősség retorikája.
Arany János: Szondi két apródja ........................................... 189
Jelenits István: Metrika és jelentés a Szondi két apródjában 203
 
MÁSOK ______________________________________
 
Praznovszky Mihály: Miért pont a varga?
........... Egy Mikszáth-motívum értelmezésére ............................ 213
Tverdota György: Arany János és József Attila ................. 227
Bányai János: Nemes Nagy Ágnes Arany-interpretációi .... 236
Antonio Donato Sciacovelli: Szondi olasz balladája ..... 248
Nagy J. Endre: A ballada mint mítosz.
........... Arany János: Szondi két apródja ........................................... 253
Kissné Kovács Adrienne: Szondi és a néphagyomány.
Irodalom, folklór, ponyva .................................................. 259
KÉSŐBB ______________________________________
 
Dávid Gyula: A Szondi két apródja 100 és 150 év után ........ 273
Bokányi Péter: „Mesterek közt mester”. Arany-átiratok
........... az ezredforduló magyar lírájából ...................................... 286
 
 
ÉS ___________________________________________
 
Fenyő D. György: Ötletek és gondolatok
a Szondi két apródja tanításához ........................................... 295
Korda Eszter: A kétszólamúság felfedeztetése
Arany János Szondi két apródja című balladájában ......... 313 
Gordon Győri János: Darmin, Vasika és Bakreg
cset-eszmecseréje a Szondi két apródja homoerotikus
........... jelentésrétegeiről. És mit kezdjünk ezzel az iskolában? 318 
Kubinger-Pillmann Judit: A digitális írástudás
és a Szondi két apródja ............................................................ 335 
Sz. Tóth Gyula: Színesedő harmónialevelek
a drégelyi vár körül................................................................. 343
 
Nyilasy Balázs: Utószó ............................................................... 346
 
A 12 legszebb magyar vers............................................................... 355
 
A 12 legjobb mondat......................................................................... 357
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

hydroxychloroquine interactions

(owegeRaF, 2022.05.24 14:55)

hydroxychloroquine rheumatoid arthritis mechanism <a href="https://toplaquenil.com/">plaquenil price</a> plaquenil and acne

Cím nélkül...

(Teller Ede, 2018.01.19 20:06)


Keresni, várni, semmit sem akarni,
Szeretni, vágyni, egyedül maradni.
Nézni a világot becsukott szemekkel,
Látni azt, amit még nem látott ember.
Gyönyörködni titkos mély harmóniákban,
Emlékezni arra, mit sohasem láttam.
Szeretni, imádni a szent tisztaságot,
A szelet, a felhôt, a havat, az álmot.
Tenni a helyeset, nem kis örömpénzért,
Nem a túlvilági örök üdvösségért.
Tudni, hogy nincs cél, tudni, hogy nincs Isten,
Félni, hogy talán igazság sincsen.
Tudni: az ész rövid, az akarat gyenge.
Hogy rá vagyok bízva a vak véletlenre.
És makacs reménységgel mégis, mégis hinni.
Hogy amit csinálok, az nem lehet semmi.
És örülni tudni a nagy megnyugvásnak,
A fájdalmat, örömöt gyógyító halálnak.