Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Kép

 


„A 12 legszebb magyar vers” sorozat negyedik kötete ▪ Kiadja a Savaria University Press Alapítvány ▪ Ára: 1150 DIN, 3500 HUF, 45 LEI, 14 EUR ▪ A postaköltséget a kiadó átvállalja ▪ Megrendelési cím: Szabó Judit – szjutka@btk.nyme.hu
– tel: 94/512-680
 
 
 
 
Tartalom
 
Babits Mihály: Esti kérdés ................................................................ ..7
ÚT _________________________________

Kelevéz Ágnes: Teremtő múltfeldolgozás. Bergson
........... időszemléletének hatása az Esti kérdésben ........................ 11
Bókay Antal:Babits korai poétikája és az Esti kérdés  ........... 33
Szitár Katalin: A költészet mint „esti kérdés” ...................... 58
Végh Balázs Béla: Kérdések ideje: este .................................. 73
Dávidházi Péter: Az Esti kérdés ésa Jónás könyve .................. 80
VERS _______________________________

Faragó Kornélia: A kérdés végtelenje.
Babits Mihály: Esti kérdés  .................................................... 103
Bokányi Péter: Egy „véghangulatos” vers:
az Esti kérdés ........................................................................... 112
Odorics Ferenc: „[M]iért a multak?” Az archaikus
hagyomány leplei az Esti kérdésben .................................. 119
Horváth Kornélia: Versnyelv és emlékezet. Babits
........... Mihály: Esti kérdés ................................................................. 129
Palatinus Levente Dávid: A (félre)olvasás mint
........... az autopoézis lehetősége ..................................................... 144
Kovács Ágnes: Biblia-allúziók és a filozófiai-bölcseleti
hagyomány az Esti kérdésben ............................................. 168
Pap Kinga: A magvető válasza ................................................... 179
Láng Gusztáv: Nap és felhők a képzelt égen ..................... 188
Nyilasy Balázs: Az Esti kérdés és az
ontologikus-filozofikus költő ............................................ 194
MÁSOK _____________________________
Dobos Elvira: Lét és idő az Esti kérdésben ............................. 205
Nagy J. Endre: Babits, a szentimentális objektív .................. 215
Koncsos Kinga: Babits, Nemes Nagy – egy lírai
rokonság elemei. Exkurzus, gondolatkísérlet… .......... 227
Tóth Franciska: „…domb oldalán, ebeddel…” 
Egy lehetséges esztergomi olvasat és háttere ................ 238
Bodor Béla: Ki beszél, kiről és kinek? A narrátor
........... gesztusnyelve és testsémája az Esti kérdés
........... ikonográfiájában ................................................................... 253
Fűzfa Balázs: A Nádas tavon és az Esti kérdés ....................... 261
Mekis D. János: Babits mássalhangzói. Konszonancia
........... és vokalitás az Esti kérdésben ............................................. 266
Reuven Tsur: Babits Mihály: Esti kérdés. A költészet
........... és a versmondás ....................................................................  288
Sz. Tóth Gyula: A franciák és Babits
az Esti kérdés kapcsán ........................................................... 325
Gulyás Gabriella: Babits Mihály Esti kérdés
című versének angol fordításai ......................................... 339
Antonio Donato Sciacovelli:
........... Kozmikus találkozások. Babits és Leopardi.
........... Az Esti kérdés fordítási kísérletéről .................................... 357
Eliisa Pitkäsalo: Kysymysehtoolla. Az Esti kérdés
........... finn fordításáról és Eino Leino Nocturne című
........... versével való párhuzamairól .............................................. 363
Horváth Géza: Gondolatok Babits Mihály Esti kérdés
........... című költeményének német fordításairól ....................... 369
KÉSŐBB ____________________________

Hernádi Mária: Egy párbeszéd rétegei. Babits Mihály:
Esti kérdés – Nemes Nagy Ágnes: Paradicsomkert ......... 397
Bodor Béla: Babits Mihály-Palimpszeszt ..................................... 409
Lackfi János: Nyelvi kérdés. Babits Mihály nyomán ................... 411
Beck Zoltán (30Y együttes): off-babits ..................................... 413
ÉS __________________________________________

Fenyő D. György: Ötletek és gondolatok
az Esti kérdés tanításához ..................................................... 417
Boldog Zoltán: Az Esti kérdés könnyedségének
nehézségei. A vers tanításának néhány
problémája az irodalomórákon ....................................... 438
Kubinger-Pillmann Judit: Az előzetes tudás
szerepe az Esti kérdés tanításában ...................................... 444
Korda Eszter: Életmű tanítása néhány
........... vers alapján. Vitaindító ........................................................ 449
Gordon Győri János: Mit tud nekünk mondani a költő
magyarórán? Babits és más költők versmondása ......... 453
 
Sz. Tóth Gyula: Vendégségben Babitsnál ............................. 467
Bókay Antal: Utószó .................................................................... 471
 
A 12 legszebb magyar vers............................................................... 474
A 12 legjobb mondat......................................................................... 476
 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.